Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ(ցուցանակներ) PDF Տպել Էլ.փոստ
Գրել է Administrator   
Շաբաթ, 25 Հունիս 2011 15:03
Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ(ցուցանակներ)

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2.1

7.2.2

7.2.3
Հեռավորություն մինչեւ օբյեկտ Ազցման ուղղություններ

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Ազցման գոտի


7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8
Տրանսպորտային միջոցի տեսակ

7.5.1
Շաբաթ, կիրակի եւ տոն օրեր

7.5.2
Աշխատանքային օրեր

7.5.3
Շաբաթվա օրեր

7.5.4


7.5.5
Գործողության ժամանակ

7.5.6


7.5.7


7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

7.6.7

7.6.8

7.6.9

Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում


7.7
Կայանում չգործար- կված շարժիչով

7.8
Վճարովի ծառա- յություններ

7.9
Կայանման տևողության սահմանա- փակում

7.10
Ավտոմո- բիլների զննման կետ

7.11
Թույլատրելի առավելագույն զանգվածի սահմանա- փակում

7.12
Վտանգա- վոր կողնակ

7.13
Գլխավոր ճանապար- հի ուղղություն

7.14
Երթևեկութ- յան գոտի

7.15
Կույր հետիոտներ

7.16
Խոնավ ծածկույթ

7.17
Հաշմանդամներ

7.18
Բացի հաշմանդամ- ներից

7.19
Վտանգավոր բեռի դասը
 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: