Տոմս52
Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել
ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է
հետադարձ:
Group-00-1-38
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և
ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-52
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ:
Group-00-6-46
Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
Group-00-7-42
Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի
վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:
Group-00-8-7
Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի
Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով
տրված ազդանշանը:
Group-00-9-19
Ո՞ր ճանապարհային նշանների ազդեցությունը չի տարածվում
ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
Group-00-4-63

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: