Տոմս53
Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային
միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-39
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-53
Ի՞նչ հերթականությամբ կանցնեն խաչմերուկը տրանսպորտային
միջոցները, եթե լուսացույցերը չեն աշխատում՝
Group-00-5-53
Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար
ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է
ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:
Group-00-7-43
Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային
ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան՝
Group-00-8-8
Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են 
«Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով,
 չի արգելվում
Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի
կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
Group-00-9-20
Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
Group-00-4-64
Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի
կողմից նշված տեղում:
Group-00-4-76

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: