Տոմս54
Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային
միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-40
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-54
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-54
Թույլատրվու՞մ է միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ
նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:
Group-00-7-44
Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային
ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան՝
Group-00-8-9
Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը 
որոշվում է
Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի
կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
Group-00-9-21
Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել
բեռնատար ավտոմոբիլին:
Group-00-4-65
Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
Group-00-4-77

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: