Տոմս55
Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր
տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-41
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն
ժամանակահատվածում, որի ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը
խոնավ է:
Group-00-4-55
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-55
Զբոսաշրջային ավտոբուսի վարորդը երկարատև հանգստի նպատակով
իրավունք ունի՞ կանգ առնել նշված վայրում:
Group-00-7-45
Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ
իրավիճակում:
Group-00-8-10
Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ,
 ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնում է 
հատվողին հավասարազոր:
Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ
դեպքում:
Group-00-9-22
Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-66
Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:
Group-00-4-78

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: