Տոմս56
Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր
տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-42
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:
Group-00-4-56
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-56
Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ
առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար
ավտոմոբիլին զիջելու համար:
Group-00-7-46
Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակվող
ավտոբուսում:
Որ նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:
Group-00-9-14
Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր
տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի`
Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-67
Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի
երթևեկությունը:
Group-00-4-79

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: