Տոմս57
Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր
տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-43
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-57
Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:
Group-00-7-47
Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա
պետք է միացված լինեն՝
Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության 
նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն
Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել
ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:
Group-00-9-23
Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-57
Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-68
Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:
Group-00-4-80

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: