Տոմս58
Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր
տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-44
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:
Group-00-4-58
Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-5-58
Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է
թույլատրվում կանգառ կատարել:
Group-00-7-48
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային
ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:
Թույլատրվում է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի
 դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:
Թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:
Group-00-9-24
Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն
դեպի ձախ կամ դեպի աջ:
Group-00-4-69
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված 'A' տառով
գծանշված գոտին:
Group-00-7-53

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: