Տոմս59
Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային
միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-45
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-59
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-59
Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է
կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:
Group-00-7-49
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի
երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության
ճանապարհահատվածներում:
Group-00-8-11
Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով`
Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ
իրավիճակում:
Group-00-9-25
Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-70
Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը
բնակավայրերում երթևեկելի մասի ձախ կողմում` միակողմ երթևեկության
ճանապարհներին:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: