Տոմս61
Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին
տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:
Group-00-9-27
Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:
Group-00-9-30
Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի
շրջանցումը:
Group-00-4-72
Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-61
Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կայանումը բնակելի գոտիներում և
բակային տարածքներում:
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-61
Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին
պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-47
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ
ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:
Group-00-7-51
Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների
երթևեկությունը ՙԲնակելի գոտի՚ և ՙԲնակելի գոտու վերջ՚
ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: