Տոմս62
Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող
ազդանշան պետք է տա՝
Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի
ինչպիսի՞ ազդանշան է ավտոբուսի վարորդը պարտավոր տալ
երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու
դեպքում:
Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
Group-00-9-28
Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:
Group-00-9-31
Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
Group-00-4-73
Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է
կատարել աջ շրջադարձ:
Group-00-4-74
Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն
ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:
Group-00-4-75
Ի՞նչպես պիտի վարվի վարորդն այն դեպքում, երբ խաչմերուկից առաջ
տեղադրված է հետևյալ ճանապարհային նշանը:
Group-00-4-62
Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:
Group-00-7-52
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար
ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի
ազդեցության ճանապարհահատվածներում:
Group-00-8-12

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: