Պատահական թեստեր
Որ ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը`
Group-00-1-6
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` կայանում է համարվում`
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է կոչվում "Հյուրանոց" կամ "Մոթել":
Group-00-4-26
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-57
Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար
Group-00-6-18
Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման 
գոտում:
Group-00-7-20
Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե՝
Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է
Վերջույթներում արյան շրջանառությունը ստուգելու համար վիրակապից 
ներքև սեղմում և բաց եք թողնում տուժածի վնասված վերջույթի եղունգը: 
Դուք որոշում եք, որ արյան շրջանառությունը վերջույթում խանգարված է, 
եթե. 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: