Պատահական թեստեր
Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է
արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:
Group-00-1-31
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` "B" և "C" կարգերի տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ինչ հեռավորության 
վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:
Group-00-4-6
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-51
Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`
Group-00-6-11
Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:
Group-00-7-22
Թույլատրվում է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերում 
գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:
Ինչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:
Ինչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի 
անվտանգությունը: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: