Տոմս47
Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք
ճանապարհը:
Group-00-1-33
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային
միջոցի կանգառի կետ է համարվում`
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:
Group-00-4-47
Որ պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:
Group-00-5-47
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ:
Group-00-6-41
Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված
ուղղությամբ:
Group-00-7-37
Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար
ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան՝
Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից 
կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել
Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթևեկության այլ
մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է
միացնի`

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: