Տոմս01
Նշաններից ո՞րն է կոչվում "Արգելքի շրջանցումը ձախից":

Group-00-1-1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը
Group-00-4-1
Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
Group-00-5-1
Երթևեկությունն արգելվում է
Group-00-6-1
Ինչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:
Group-00-7-1
Ինչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար 
ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին` բնակավայրերից դուրս:
Որ դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
Մեքենան վարելու ընթացքում վարորդը հանկարծակի սկսում է 
գանգատվել կրծքավանդակի ճնշող ուժեղ ցավերից և շնչառության 
դժվարացումից: Ինչ է պետք անել: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: