Տոմս02
Թույլատրվում է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ 
տվյալ իրադրությունում:
Group-00-1-2
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` "A" կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու 
իրավունքի վկայական կարող է տրվել 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց 
տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:
Group-00-4-2
Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
Group-00-5-2
Վարորդներից ով իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:
Group-00-6-2
Թույլատրվում է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների 
կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:
Group-00-7-2
Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների 
երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավելի քան
Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի
Ինչ օգնություն է պետք ցուցաբերել տուժածին ցնցումային նոպայի դեպքում: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: