Տոմս03
Նշված դեպքում որ գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:

Group-00-1-3

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` "E" կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու 
իրավունքի վկայական կարող է տրվել 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ 
շրջադարձ կատարելիս:
Group-00-4-3
Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-5-3
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-6-3
Սլաքներով նշված որ ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:
Group-00-7-3
Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր 
հատվածի սկիզբը ինչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:
Group-00-8-1
Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի
Ինչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: