Տոմս04
Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի 
մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: 
Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար որ գոտին եք 
պարտավոր զբաղեցնել
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
Group-00-4-4
Որ պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:
Group-00-5-4
Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է
Ինչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:
Group-00-7-4
Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների 
երթևեկությունը թույլատրվում է`
Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է 
Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի 
վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ 
գույնի արյուն է հոսում: Ինչ է պետք անել արյունահոսությունը 
դադարեցնելու նպատակով: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: