Տոմս05
Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:
Group-00-1-4
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից 
ավելի փոքր միջտարածությամբ:
Group-00-4-5
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:
Group-00-6-4
Քանի գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների 
տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով
Group-00-7-5
Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է 
Որ դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան` կանգառ 
կատարելուց առաջ:
Վերջույթների փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքների դեպքում 
առաջին ժամերին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է. 
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-5

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: