Տոմս08
Որ ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը`
Group-00-1-6
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային 
միջոց է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց 
ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան 
մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:
Group-00-4-8
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-8
Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է
Group-00-6-7
Որտեղ է գծվում կանգառն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:
Group-00-7-8
Ինչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի 
առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով` 
բնակավայրերից դուրս:
Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է 
հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը`
Դուք տեսնում եք ընկած մարդու և նկատում նրա սրունքից դուրս 
ցցված ոսկորը և արյուն: Եթե դեպքի վայրն անվտանգ է, ինչ պետք է 
անել առաջին հերթին: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: