Տոմս10
Թույլատրվում է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:
Group-00-1-7
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է տեղադրվում անմիջապես երթևեկելի մասերի հատումից 
առաջ:
Group-00-4-10
Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
Group-00-5-10
Երթևեկությունը թույլատրվում է`
Group-00-6-9
Եթե երթևեկելի մասը` ընդհատվող գծերով բաժանված է գոտիների, ապա 
այդ գծերը կարելի է հատել
Թույլատրվում է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից 
դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագություն:
Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող 
տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող 
տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է
Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է. 
Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի 
մասի աջ գոտիով
Group-00-7-10

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: