Տոմս12
Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ 
տեսանելիությունը պակաս է 

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից 
ինչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի հաշվառման` Ճանապարհային 
ոստիկանության մարմիններ: 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ինչ են նշանակում հետևյալ նշանները:
Group-00-4-12
Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
Group-00-5-12
Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`
Group-00-6-11
Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային 
միջոցների միջև չպետք է գերազանցի
Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան 
միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է
Ավտովթարի ժամանակ հետևյալ տուժածներից որին օգնություն 
կցուցաբերեք առաջին հերթին: 
Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս`
Group-00-7-12

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: