Տոմս13
Դուք երթևեկում եք երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհով: 
Որ դեպքում է թույլատրվում մուտք գործել միջին գոտի:
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող 
տրանսպորտային միջոցը տեխնիկապես սարքին վիճակում պահպանելու 
համար պատասխանատվություն կրում է` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:
Group-00-4-13
Տրանսպորտային միջոցները ինչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:
Group-00-5-13
Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ 
ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`
Թույլատրվում է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ 
մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում
Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-9-2
Քթից արյունահոսության դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է. 
Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված կղզյակ:
Group-00-7-13

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: