Տոմս14
Որ ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:
Group-00-1-9
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային 
միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս ճանապարհային նշանը`
Group-00-4-14
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-14
Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը`
Group-00-6-12
Թույլատրվում է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում:
Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային 
ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները 
պետք է`
Տուժածի որովայնի վրա բաց վնասվածքից օրգանների արտընկման 
դեպքում պետք է. 
Ինչպես պետք է վարվի վարորդը` մոտենալով խաչմերուկին` 
«Կանգ - գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: