Տոմս15
Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:
Group-00-1-10
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է 
օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
Հետևյալ նշաններից որն է պահանջում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց 
երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
Group-00-4-15
Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
Group-00-5-15
Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:
Group-00-6-13
Ինչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը` 
մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակելու ժամանակ:
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
Group-00-9-3
Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է. 
Ինչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:
Group-00-7-14

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: