Տոմս16
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:
Group-00-1-11
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարին մասնակցություն ունենալու 
դեպքում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
Այս նշանը կոչվում է`
Group-00-4-16
Որ ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:
Group-00-5-16
Լուսացույցի ինչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է 
ավարտել հետադարձը:
Group-00-6-14
Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է`
Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-9-4
Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է. 
Վարորդը որտեղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման 
առկայության դեպքում:
Group-00-7-15

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: