Տոմս17
Ճանապարհային նշանների, գծանշման և բաժանարար գոտու 
բացակայության դեպքում վարորդները երկկողմ երթևեկությամբ 
ճանապարհների երթևեկելի մասում գտնվող ճանապարհային կառույցների 
տարրերը պետք է շրջանցեն
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վարորդը 
պարտավոր է իր մոտ ունենալ` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
Նշաններից որն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով 
ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:
Group-00-4-17
Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
Group-00-5-17
Ինչ է նշանակում լուսացույցի դեղին և կարմիր գույների ազդանշանների 
զուգակցումը:
Group-00-6-15
Ինչպիսի առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը 
տվյալ պայմաններում:
Group-00-8-3
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-9-5
Ավտովթարի դեպքում առաջին հերթին պետք է. 
Ինչ է նշանակում այս գծանշումը:
Group-00-7-16

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: