Տոմս18
Որ ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:
Group-00-1-12
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկության գոտի է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Թույլատրվում է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս 
նշանի ազդման գոտում:
Group-00-4-18
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-18
Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:
Group-00-6-16
Թույլատրվում է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում 
մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:
Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-9-6
Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն 
ցուցաբերելիս պետք է. 
Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:
Group-00-7-17

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: