Տոմս19
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ
կատարելիս` արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:
Group-00-1-13
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Հետևյալ նշաններից որն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) 
կամ ավելի բարձր արագությամբ:
Group-00-4-19
Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
Group-00-5-19
Պարտավոր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի 
դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային 
միջոցներին:
Group-00-6-17
Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում`
Տալիս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա 
միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:
Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու անոթազարկը կազմում է. 
Թույլատրվում է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում 
զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել 
«A» գծանշումով գոտի:
Group-00-7-18

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: