Տոմս22
Թույլատրվում է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել 
տրամվայի գծերով:
Group-00-1-15
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտն է համարվում 
Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում`
Group-00-4-22
Կարմիր ավտոմոբիլը`
Group-00-5-22
Որ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի 
տվյալ ազդանշանի դեպքում:
Group-00-6-19
Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության 
արագությունը չպետք է գերազանցի`
Ինչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:
Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն 
ցուցաբերելիս պետք է. 
Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:
Group-00-7-21

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: