Տոմս23
Հետադարձն արգելվում է
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման 
սկզբնական ուսուցումը իրականացվում է 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու 
կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:
Group-00-4-23
Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-23
Երթևեկությունը թույլատրվում է`
Group-00-6-20
Թույլատրվում է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:
Թույլատրվում է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների 
վազանց` հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:
Դուք հարևանի ավտոտնակից լսում եք մեքենայի շարժիչի ձայնը և, 
բացելով դուռը, տեսնում եք գետին ընկած հարևանին: Ինչ է պետք 
անել առաջին հերթին: 
Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:
Group-00-7-22

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: