Տոմս24
Որ ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը
Group-00-1-16
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ 
համարվում է արդյոք խաչմերուկ: 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Հետևյալ նշաններից որն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների 
ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:
Group-00-4-24
Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`
Group-00-5-24
Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա 
նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների 
երթևեկությունը թույլատրվում է`

Տրանսպորտային միջոցների միջև ինչ հեռավորություն պետք է ապահովի 
ճկուն կցիչը:
Թույլատրվում է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց 
կատարել նշված իրադրությունում:
Group-00-9-7
Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին 
հերթին պետք է. 
Կայանումն արգելվում է
 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: