Տոմս25
Որ տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային 
նշանի պահանջները:
Group-00-1-17
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` "B", "C" և "D" կարգերի տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք 
վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն 
զանգվածը չի գերազանցում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
Group-00-4-25
Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
Group-00-5-25
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:
Group-00-6-21
Ինչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև 
մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:
Վազանցն արգելվում է
Վերջույթներում արյան շրջանառությունը ստուգելու համար վիրակապից 
ներքև սեղմում և բաց եք թողնում տուժածի վնասված վերջույթի եղունգը: 
Դուք որոշում եք, որ արյան շրջանառությունը վերջույթում խանգարված է, 
եթե. 
Թույլատրվում է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ 
եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է 
«Կանգառն արգելվում է» նշանը:
Group-00-7-23

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: