Տոմս26
Համընթաց ուղղությամբ շարժվող տրանսպորտային միջոցների 
միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի`
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է կոչվում "Հյուրանոց" կամ "Մոթել":
Group-00-4-26
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-26
Երթևեկությունն արգելվում է`
Group-00-6-22
Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային 
միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի
Վազանցն արգելվում է
Շաքարախտով հիվանդ ձեր ընկերն իրեն վատառողջ է զգում և չի հիշում, 
թե վերջին անգամ երբ է ինսուլին ընդունել: Ինչ է պետք անել այդ 
դեպքում առաջին հերթին: 
Ազդում է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ 
կանգառ է կատարել վարորդը:
]Group-00-7-24

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: