Տոմս28
Պարտավոր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի 
վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:
Group-00-1-19
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` մոպեդ է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության 
սահմանափակման գոտու վերջը:
Group-00-4-28
Վարորդներից որն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
Group-00-5-28
Ինչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:
Թույլատրվում է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:
Թույլատրվում է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:
Group-00-9-9
Մեքենան բախվել է սյանը և էլեկտրական հաղորդալարն ընկած է 
մեքենայի կողքն անգիտակից վիճակում պառկած տուժածի վրա: 
Օգնություն ցուցաբերելիս առաջին հերթին պետք է. 
Երկաթուղային գծանցներից ինչ հեռավորության վրա է արգելվում 
տրանսպորտային միջոցների կայանումը բնակավայրերում:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: