Տոմս30
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-1-20
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` վթարային իրադրություն է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային 
միջոցները, որոնք`
Group-00-4-30
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-30
Որ պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց 
երթևեկությունը թույլատրվում է:
Group-00-6-25
Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության 
դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`
Թույլատրվում է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:
Group-00-9-11
Բրոնխիալ ասթմայով տուժածին նոպայի դեպքում պետք է. 
Վարորդներից որն է պարտավոր կանգ առնել:
Group-00-7-27

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: