Տոմս31
Երթևեկության առավելություն ունի`
Group-00-1-21
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները
Group-00-4-31
Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-5-31
Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից 
ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է
Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված 
չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, 
եթե լրացել է նրանց`
Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է
Որովայնի վնասվածքով տուժածին պետք է. 
Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է`
 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: