Տոմս32
Պարտավոր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները 
բնակավայրերում ճանապարհը զիջել` կահավորված և նշված կանգառի 
կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող տրոլեյբուսներին ու 
ավտոբուսներին:
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` ավտոբուս է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Որ դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:
Group-00-4-32
Երթևեկությունն արգելվում է`
Group-00-6-26
Թույլատրվում է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:
Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` 
անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական 
տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն
Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է 
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-32
Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող 
և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում 
կանգառն ու կայանումը

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: