Տոմս33
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-1-22
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Տեղադրվածներից որն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:
Group-00-4-33
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
Group-00-5-33
Որ ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:
Group-00-6-27
Թույլատրվում է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը 
բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում:
Որ դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի 
լապտերների մոտակա լույսը:
Ցածր թափքով մեքենայի չափահաս հետիոտնին, որի հասակը կազմում է 
1 մ 55 սմ և ավելի, բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական 
վնասվածքներն են. 
«Կանգ» գծից կամ «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից 
ինչ հեռավարության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը` 
մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: