Տոմս34
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-1-23
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Որ նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով 
երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
Group-00-4-34
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
Group-00-5-34
Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
Group-00-6-28
Թույլատրվում է արդյոք երթևեկության ժամանակ մարդկանց գտնվելը 
բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց 
փոխադրելու համար:
Առաջնահերթ ինչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող 
տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:
Ցածր թափքով մեքենայի 3-5 տարեկան երեխային բախման դեպքում 
նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են. 
Թույլատրվում է արդյոք կանգառը նշված տեղում:
Group-00-7-28

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: