Տոմս35
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-1-24
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը 
ծագում է 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) որն է ցույց տալիս տրանսպորտային 
միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:
Group-00-4-35
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-35
Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:
Group-00-6-29
Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում`
Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն
Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է. 
Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:
Group-00-7-29

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: