Տոմս36
Նշե°ք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`
Group-00-1-25
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` "A" և "B" կարգերի տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Թույլատրվում է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս 
նշանով նշված գոտու վրա:
Group-00-4-36
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-36
Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-6-30
Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող 
մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի
Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է. 
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:
Group-00-7-30
Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող
ավտոբուսում:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: