Տոմս40
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում 
վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննությանը, եթե լրացել է նրա 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Երթևեկությունը թույլատրվում է`
Group-00-6-34
Ինչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների 
երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:
Ինչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը 
երկաթուղային գծանցներից`
 
Ինչպես պետք է վարվի ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
Group-00-1-26
Նշաններից որն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև 
խաչմերուկում:
Group-00-4-40
Կանաչ ավտոմոբիլի վարորդը`
Group-00-5-40
Ավտոբուսով երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրելիս սրահում
պետք է գտնվի առնվազն՝
Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի 
սկիզբը ինչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:
Group-00-9-12
Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան
միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր
օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: