Տոմս41
Որ պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:
Group-00-7-32
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել
միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող
ավտոբուսներին՝ բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:
Թույլատրվում է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, 
ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:
Թույլատրվու՞մ է երթևեկել նշված հետագծով, երբ դարձափոխային
լուսացույցերն անջատված են:
Group-00-6-35
Խաչմերուկը վերջինը կանցնի
Group-00-5-41
Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս
Group-00-4-41
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Պարտավոր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:
Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի
վարորդը`
Group-00-1-27
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների
կողմից ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել`

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: