Տոմս42
Ինչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 
«Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների 
ազդեցության տարածքներում:
Ինչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար 
ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության 
ճանապարհահատվածներում:
Group-00-9-13
Որ տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են ճիշտ կանգառ կատարել 
ուղևորներ իջեցնելու համար:
Group-00-7-33
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության
իրավունք:
Group-00-1-28
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` "D" կարգի և "D1" ենթակարգի տրանսպորտային
միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Որ նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման 
տրանսպորտային միջոցների վրա:
Group-00-4-42
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-42
Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեն
երթևեկությունը շարունակելու իրավունք:
Group-00-6-36
Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսներին բնակավայրերից դուրս
երթևեկել 70 կմ/ժ արագությամբ:
Որտեղ է թույլատրվում հատել երկաթուղային գծերը:
Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում
սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված
լինի՝

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: